Wel come to visit our web site ..................................To Know Recent Information Type Annapurna And Send 4455
We are in Activities Page.
संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियापलापहरु
संस्थाले हाल सम्म निम्न कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
  क.सदस्यहरुको वचत परिचालन गरी कर्जा लगानी ।
  ख.निशुल्क स्वास्थ शिविर, रक्त संकलन कार्यक्रम , सहकारी संवन्धि शिक्षा शिविर,महिला शसक्तिकरणका लागि
   स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत तालीम तथा लघुवित्त कार्यक्रम आदि ।
  ग.आर्थीक अवस्था कमजोर भएका सदस्यका सन्ततीलाई छात्रवृति तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सम्मान ।
  घ.सदस्यहरुको मृत्युमा राहत तथा औषधी उपचार गर्नु पर्दा सरल कर्जाको व्यवस्था ।
  ङ) जेष्ठ नागरीकहरुलाई तिर्थयात्रा कार्यक्रम ।
       
   
संस्थाले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने क्रियापलापहरु
संस्थाले आगामी दिनमा निम्न कार्यक्रमहरु क्रमश सञ्चालन गर्दै जाने योजना बनाएको छ ।
  क दातृ निकाय सँग समन्वय गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने ।
  ख जग्गा भाडामा लिई तरकारी तथा फलफूलको थोक बजार स्थापना र विकास गर्ने ।
  ग कृषि प्रणालीलाई व्यावसायीक गर्न साना साना समूह निर्माण गरी सामुहिक खेती प्रणालीको शुरुवात र विकास 
   गर्ने ।
  घ यस अघि सञ्चालन भै राखेका सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
  ङ) सदस्यहरुको हितमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
   
   
   
अन्य क्रियाकलापहरुOther
Copyright 2012 Annapurna Multiple Co-Operative Society Limited.
Bhaktapur , Nepal.
Counters
Visiters are being Counted.

Developed by UMESH TIMALSINA