Wel come to visit our web site .................................To Know Recent Information Type Annapurna And Send 4455
We are in About us Page.
उद्देश्य

१ सहकारी सिद्धान्त, ऐन तथा भावनालाई आत्मासाथ गर्दै शेयर सदस्यहरुको व्यक्तिगत एवं सामुहिक, आर्थिक, सामाजिक,राजनैतिक, बौद्धिक क्षमताको विकास गरी आत्मानिर्भर र स्वाबलम्बी समाज निर्माण गर्ने । सदस्यहरुमा मितव्ययीताको भावना जागृत गराई नियमित बचत गर्ने बानीको बिकास गर्ने र गराउने । २ समाजमा छरिएर रहेको सानो आकारको पुँजी संकलन गरी आयमुलक व्याबसायमा लगानी गरी शेयर सदस्यहरुलाई स्वरोजगार बनाई सवल समाजको निर्माण गर्ने । ३ सदस्यहरुलाई सम्बन्धित व्याबसायमा समय सापेक्ष ज्ञान, शिप तथा परामर्श प्रदान गरी आवश्यकता अनुसार तालिमको ब्यबस्था गर्ने । क सदस्यहरुको खन खाचो टार्नर्का लागि एकजुट भई काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने । ख सदस्यहरुमा स्वाबलम्बनको ज्ञान शिप, पारस्परीक सहयोग र मितब्यीताको भावना श्रृजना गर्ने । ग बचत गर्ने बानिको बिकास गर्ने । नियमित बचत संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने घ सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिम जीवन स्तर उठाउन मद्दत गर्ने । ङ साधारण सभाले गरेका अन्य निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्र्ने ।

योजना Plan
  १ बचत संकलन तथा परिचालन
    सदस्यहरुबाट संकलित निक्षेपलाई उत्पादनशिल कार्यमा कर्जा प्रवाह गर्ने ।
    सदस्यहरुको समुह बनाई बचत संकलन तथा कर्जा प्रबाह गर्ने ।
  २ कृषि उत्पादन, बेचबिखन ,प्रसोधन
   उन्नत खेति गर्न सदस्यहरुलाई ऋण प्रबाह गर्नुका साथै उन्नत बिउ, मल,  
   किटनाशक औषधी र औजारको बिक्रि बितरण गर्ने
   पशुपालन, दुग्ध पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण सम्बन्धि ब्यबस्था  
   मिलाउने तथा उक्त बस्तुहरु उचित मुल्यमा बिक्रि गर्ने ब्यबस्था मिलाउने ।
  ३ अन्य कार्य
   सहकारीताबारे सदय तथा गैर सदस्यहरुलाई चेतना जगाउने ।
   वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी तथा सेवा उपलब्ध गराउने ।
   संस्थाको कार्य क्षेत्र भित्र सामाजिक हित हुने कार्य गर्ने ।
लक्ष्य Goal
आफ्ना सदस्यहरुमा आत्मनिर्भर, स्वाबलम्बी एंव श्रृजनात्मक क्षमताको बिकास गर्दै आपसी सहयोग र एकताबद्ध भई समग्र राष्ट्रको आर्थिक बिकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ।
Copyright 2012 Annapurna Multiple Co-Operative Society Limited.
Bhaktapur , Nepal.
Counters
Visiters are being Counted.

Developed by UMESH TIMALSINA